Đối tượng: Học từ số 0 (mọi độ tuổi) – Thời gian hoàn thành: 3 tháng – Biên soạn bởi Thầy Lê Gia Kiên

Khoá học “Guitar Đệm Hát Cơ Bản” dành cho các đối tượng học viên chưa biết đàn guitar hoặc đã từng biết chút ít. Khoá học này sẽ trang bị cho bạn tất cả kiến thức nhạc lý nền tảng và những kỹ năng đệm hát ở các thể loại nhạc khác nhau. 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH:

Giáo trình “Guitar Đệm Hát Cơ Bản” (biên soạn: Lê Gia Kiên, 2023) phần lớn chú trọng đến các kỹ năng thực hành. Tuy nhiên, giáo trình này cũng không bỏ qua những nền tảng nhạc lý thiết yếu để xây dựng tiền đề cho người học đi lâu dài. Bạn sẽ được tiếp cận với cách đọc nốt nhạc, cách cảm nhận nhịp điệu, cách sử dụng hợp âm màu, cách sử dụng các loại điệu đệm khác nhau, v.v… trong thời gian 3 tháng học.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC (SAU 3 THÁNG):

– Thông thạo & Linh động sử dụng 5 điệu đệm phổ biến nhất

– Có khả năng tự xử lý 80% những bài hát thịnh hành, bất hủ, nhạc xưa, v.v… 

– Phát triển khả năng cảm âm 

– Phát triển kỹ năng biểu diễn

LỘ TRÌNH HỌC: