1. Nội dung:

Sách dành cho người mới bắt đầu học Piano, cùng với các kiến thức nhạc lý từ cơ bản đến nâng cao.

Sách cũng có hỗ trợ học viên nghe trước bài tập bằng cách quét mã QR.

2. Tiến độ học dự kiến:

Trong vòng 1 năm

3. Kết quả:

Có thể thị đọc nhạc và thị tấu tốt
Biểu diễn được các bài như: Tong Hua, Kiss the rain, River flows in you,…