Agraffes của đàn piano là gì?

Agraffes của đàn piano là gì?