1. Nội dung:

Cũng tương tự như Piano cover, sách cũng nói về nhạc nhẹ, về lý thuyết hòa âm trong nhạc nhẹ, nhưng  là phần đệm dành cho cả 2 tay để bổ trợ cho người hát.

2. Tiến độ học dự kiến:

Trong vòng 6 tháng.

3. Kết quả:

Tự hòa âm được một bài đơn giản 

Biết nhiều kiểu đệm cho mỗi thể loại nhạc khác nhau.

Có thể đệm cho người khác hát.