PIANO FOR KIDS

– Đối tượng: các bé từ 5 tuổi trở lên (đã biết chữ)

– Thời gian hoàn thành: 24 tháng 

– Giáo trình nước ngoài:

GUITAR ĐỆM HÁT (CƠ BẢN)

Đối tượng: Học từ số 0 (mọi độ tuổi) – Thời gian hoàn thành: 3 tháng – Biên soạn bởi Thầy Lê Gia Kiên Khoá học “Guitar Đệm Hát Cơ Bản” dành cho các đối tượng học viên chưa biết đàn guitar hoặc đã từng biết chút ít. Khoá học

Read More »